Coronamaatregelen

UPDATE 15-02-2022

Op 15 februari heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd. Begin maart is er een bijeenkomst met de SBN, en zal duidelijk worden hoe de protocollen voor het organiseren van survivalruns worden aangepast. Zodra er meer duidelijk is, passen we deze pagina aan.

Corona en Survivalrun Zeist

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Per 26 januari 2022 zijn er gelukkig weer versoepelde maatregelen: Iedereen mag binnen en buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan en ook evenementen (binnen bepaalde voorwaarden). Op deze pagina delen we de meeste recente maatregelen die gelden tijdens de Survivalrun. Survivalrun Zeist volgt alle richtlijnen op die door de overheid gesteld zijn en volgt de door de Survivalbond opgestelde Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren

Algemene uitgangspunten

Eenieder betrokken bij een survivalrun dient de maatregelen van de Rijksoverheid op te volgen. En de basisregels in acht te nemen:

 • Volg te allen tijde de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM;
 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent;
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn;
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
 • Schud geen handen en spuug er niet in;
 • Was vaak en goed je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de survivalrun klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, verlies van geur/smaak, hoest en/of benauwdheid;
 • Vermijd drukte;
 • Volg aanwijzingen van organisatie altijd op (looproutes en/of gegeven aanwijzingen)

Start en Finish terrein

Het start finish terrein is de spil van onze Survivalrun. Er zijn beperkte mogelijkheden dit jaar vanwege de Corona maatregelen die geldend waren tijdens de voorbereidingen

 • Kleedruimtes zijn in tenten op het terrein (dit jaar niet in de sporthal)
 • Er zijn geen douches
 • Er is een buitentent voor tassen opslag
 • Er is beperkte catering (Koffie corner, Pannenkoeken, Kleding).

Voor en tijdens de run

 • Er is een apart warmloop gebied
 • Startvakken zijn ruim opgesteld, kom niet te vroeg naar het startvak
 • Geef elkaar de ruimte
 • Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op

Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren

Wij zetten ons er voor in om op een veilige en verantwoorde wijze een survivalrun te organiseren, binnen de geldende maatregelen van de Rijksoverheid. Wij streven ernaar om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen zoveel als mogelijk te beschermen. NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de Rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe we stap voor stap naar een veilige en verantwoorde situatie toe kunnen waarin sport en sportevenementen doorgang kunnen vinden. NOC*NSF biedt een compleet overzicht van maatregelen voor de sport aan in het Protocol Verantwoord Sporten. Neem ook vooral een kijkje bij de FAQ. Tot Slot Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen. https://survivalrunbond.nl/coronavirus/